top of page

MGA SCREENPLAY NI RICKY LEE
VOL. 1

BRUTAL

MORAL

KARNAL

MGA SCREENPLAY NI RICKY LEE
VOL. 2

HIMALA

CAIN AT ABEL

SALOME

Grab your copies now!

VOL. 1

VOL. 2

Mga Screenplay ni Ricky Lee: Vol 1 Brutal, Moral, Karnal

 

Tatlong screenplay tungkol sa kababaihan, sa direksyon ni Marilou Diaz Abaya, noong panahon ng tinawag na Second Golden Age of Philippine Movies. May kalakip na notes tungkol sa pelikula.

 

Mga Screenplay ni Ricky Lee: Vol 2 Himala, Cain at Abel, Salome

 

Tatlong screenplay ni Ricky Lee sa direksyon nina Ishmael Bernal, Lino Brocka, at Laurice Guillen, noong panahon ng tinawag na Second Golden Age of Philippine Movies. May kalakip na notes tungkol sa pelikula.

BOOK LAUNCH

MGA SCREENPLAY NI RICKY LEE
VOL. 1

BRUTAL

MORAL

KARNAL

Special Offer 1
Special Offer 2

MGA SCREENPLAY NI RICKY LEE
VOL. 2

HIMALA

CAIN AT ABEL

SALOME

bottom of page